Využívání vrtu ve studijním programu GEOENVIROMENTÁLNÍ RIZIKA A SANACE

Pro účely praktické výuky studijního programu Geoenvironmentální rizika a sanace je využíván hydrogeologický vrt, který byl vybudován na samotném začátku projektu SIMU+.

25. 3. 2022

Jedná se o jedinečný technologický nástroj, který významně rozšířil možnosti praktické výuky geoenvironmentálních sanací.
V praktické výuce se vrt využívá převedším pro níže uvedená měření a je již nedílnou součástí zkoušek a měření, které patří mezi praktické dovednosti studentů tohoto oboru.

 • Měření hladiny podzemích vod pomocí elektrokontaktního hladinoměru
  Základním údajem, který získá/měří hydrogeolog v terénu, je úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu. Na měření hladiny podzemní vody ve vrtu studenti nejčastěji využívají elektrokontaktní hladinoměr. Režimním (dlouhodobým) měřením na pozorovacích vrtech je získána představa o časovém a prostorovém rozložení hladin, směrech proudění a velikosti zásob podzemních vod. Tyto informace jsou nezbytné například pro konstrukci proudových sítí nebo tvorbu a kalibraci numerických hydrogeologických modelů, které jsou v současné době účinným nástrojem k udržitelnému hospodaření s pitnou vodou – management vodních zdrojů.
 • Zonální vzorkování
  Vzorkování vod na laboratorní analýzy či in-situ měření (v terénu) základních fyzikálně-chemických parametrů pomocí zonálního vzorkovače umožní získat představu o vertikální stratifikaci zvodně. To je nezbytné například pro monitoring jakosti vod ve vodních nádržích, kde je často vyvinuta vertikální stratifikace fyzikálně-chemických parametrů, nebo pro monitoring kontaminačních mraků v sanační geologii.
 • Měření základních fyzikálně chemických parametrů
  Měření základních-fyzikálně chemických parametrů se využívá pro okamžitou kvalitativní charakteristiku hodnocené vody. Studenti využívají k měření přenosné přístroje WTW, které zaznamenávají hodnoty pH, oxidačně-redukčního potenciálu (Eh), konduktivity a teploty vody.
 • Hydrodynamické testování
  Univerzitní hydrogeologických vrt je trvale osazen čerpadlem a armaturou pro realizaci hydrodynamických zkoušek (čerpacích a stoupacích), které jsou v současnosti nejpoužívanější metodou pro stanovení hydraulických parametrů horninového prostředí.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info