Podpora osob se specifickými potřebami

Realizací projektu dojde k odstranění fyzických bariér pro tělesně postižené ve vybraných objektech Masarykovy univerzity (Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií). V rámci úprav budou vybudovány bezbariérové přístupy do budov a zřízeny či upraveny toalety pro imobilní osoby.

Další část aktivit je směřována do zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání. Řešena bude především infrastruktura velkých poslucháren, která bude upravena s ohledem na zajištění přístupnosti a srozumitelnosti studijních materiálů pro zrakově i sluchově postižené.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info