První absolventi studijního programu BIOTECHNOLOGIE

Na konci jarního semestru 2022 bude mít studijní program Biotechnologie své první absolventy – inženýry.

25. 3. 2022

Bez popisku

Pandemie sice jejich studium velmi znesnadnila, ale věříme v celkové zlepšení situace a hladké dokončení diplomových prací a zvládnutí závěrečných zkoušek. Naopak studenti prvního ročníku mohou praktickou výuku tohoto programu absolvovat bez problémů již v průběhu semestru.

Do studijního programu Biotechnologie jsme přijali, momentálně po 2 letech plánovaná množství studentů, odpovídající možnostem diplomových prací a praxí v biotechnologických firmách. Navázali jsme dosud úzké vztahy s firmami Contipro, a.s., Bioveta, a.s., BioVendor, a.s., EPS biotechnology, s.r.o., kde se konají diplomové práce a povinné praxe. V kontaktech pokračujeme s dalšími menšími firmami.

Pandemické období ovlivnilo zejména studenty studující současně v 2. navazujícím magisterském ročníku, u nichž 1. ročník probíhal distančně. Praxi však už mohli všichni v létě 2021 absolvovat. Podobně laboratorní blokovou výuku absolvovali až v rozvolněné době. A díky našemu harmonogramu, kdy diplomní laboratorní práce probíhají plně v 2. ročníku, probíhají současné práce podle plánu. Studenti 1. navazujícího ročníku už mají prezenční výuku a veškeré plány na diplomové práce a praxe jsou zabezpečeny standardním způsobem.

Investice tohoto projektu byly zaměřeny pro výuku v Metodách biotechnologie (Genové technologie…) a v diplomových a bakalářských pracích věnovaných biotechnologickým problematikám. Jde zejména o dva nové bioreaktory. Kromě pravidelné laboratorní výuky jsou využívány pro závěrečné práce z oblasti acidofilních bakterií využívaných v biotěžbě kovů (biohydrometalurgie). Membránový hmotnostní spektrometr je využíván v několika problematikách (např. biohydrometalurgi či in vitro experimentech v ruminálním prostředí) k monitorování metabolismu plynných substrátů, meziproduktů nebo produktů. Ultracentrifuga je využívána jako základní laboratorní prostředek při přípravě vzorků například pro detekci pomocí MS/Q-TOF. Studenti pak ve svých závěrečných pracích mohou přinést nová zajímavá data jako např. profily aminokyselin ve tkáňových kulturách, koncentrace lignanů ve víně, metabolomiku bakteriálních kultur i rostlinných extraktů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info