Modernizace prostor

V další části projektu jsou modernizovány či dovybaveny výukové prostory jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

Ekonomicko-správní fakulta

  • rekonstrukce 20 stávajících výukových místností, část z nich bude transformována na experimentálně-simulační laboratoře

Fakulta sociálních studií

  • zřízení multimediálního integrovaného newsroomu s redakčním systémem, modernizace rozhlasového studia, vznik komplexu cvičné redakce a vydavatelství
  • vybudování výukového simulačního pracoviště pro nácvik voleb a politických kampaní

Pedagogická fakulta

  • vybavení Katedry speciální pedagogiky simulačními a diagnostickými nástroji
  • instalace simulační dráhy se signálním a varovným pásem a vybavení odpovídajícími technickým pomůckami, které umožní simulaci práce a podpory u žáků s různým druhem postižení

Lékařská fakulta

  • vybudování tréninkové laboratoře klinické embryologie pro praktický nácvik všech dovedností, které jsou esenciální pro výkon povolání embryologa

Filozofická fakulta

  • vybudování nového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře

Přírodovědecká fakulta

  • zřízení specializovaných výukových laboratoří
  • vybudování cvičného hydrogeologického vrtu

Fakulta sportovních studií

  • pořízení přístrojového vybavení a specializovaného softwaru, určeného k analýze lidské lokomoce, segmentální i komplexní analýze složení těla, analýze fyzického zatížení, plánování a periodizaci zatížení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info