Studijní program Biotechnologie

Přírodovědecká fakulta MU reaguje na rychle rostoucí a rozvíjející se odvětví biotechnologie a na značnou poptávku po absolventech jak s teoretickými dovednostmi, tak i s dovednostmi praktickými.

9. 12. 2019

Pro účely výuky ve studijním programu Biotechnologie bylo pořízeno přístrojové vybavení, které bylo nezbytné pro kvalitní přípravu absolventů. Namátkou lze jmenovat například kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí Q-TOF, bioreaktor, kapalinový chromatograf pro separaci proteinů, sekvenační systém pro sekvenaci DNA, ultracentrifuga, analyzátor nanočástic, membránový hmotnostní spektrometr a další. Do dvou pracoven studentů byl také pořízen běžný kancelářský nábytek, čímž vzniklo zázemí pro zpracovávání dat získaných na přístrojovém vybavení pořízeném v rámci projektu SIMU+. Investice do moderního přístrojového vybavení, standardního v aplikační sféře, umožní přípravu absolventů s mimořádnou uplatnitelností v praxi i se znalostmi odpovídajícím současným trendům v biotechnologii.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info