Novinky na Přírodovědecké fakultě v rámci KA8

V akademickém roce 2020–21 nastoupilo prvních 17 studentů do nového studijního programu Biotechnologie.

1. 2. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhá výuka převážně online. V prvním semestru byly studentům představeny témata diplomových prací. Všichni studenti si vybrali a zaregistrovali témata.
V rámci studijního programu Biotechnologie probíhá příprava, testování a dolaďování praktické výuky, která čeká studenty v jarním semestru. Je testována exprese proteinu v bakterii E. coli BL21(DE3) a jeho následná purifikace pomocí afinitní chromatografie (IMAC). Dále například proběhla příprava kultivace produkčního kmene v malém měřítku a následný přenos procesu do bioreaktoru a monitoring bioprocesu z hlediska biomasy, substrátů, produktů a aerace.
Počítačová laboratoř, která byla vybavena pro potřeby studijního oboru Geoenviromentální rizika a sanace byla využita akademiky pro zpracování dříve získaných dat a pro natočení propagačního videa určeného pro Noc vědců, která letos proběhla v listopadu on-line formou. Propagační video bylo zaměřeno na využívání podzemní vody jako zdroj pitné vody pro Brno. Ve videu je prezentován výukový vrt v areálu PřF na Kotlářské, předvedeny jsou také ukázky měření parametrů podzemních vod. V počítačové laboratoři jsou pak pomocí specializovaných softwarů prezentovány ukázky sestavování hydrogeologických modelů a modelů sanací kontaminovaných území na základě dat získaných hydrogeologickým průzkumem. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info