Studijní program Geoenvironmentální rizika a sanace

Pro potřeby praktické výuky programu Geoenvironmentální rizika a sanace byla zřízena a plně vybavena nová výuková laboratoř.

9. 12. 2019

Nová laboratoř je vybavena na míru zhotoveným nábytkem, který umožňuje co nejefektivnější rozmístění stolů pro počítačové sestavy. Byly instalovány síťové rozvody, zapojeno a zprovozněno 7 výkonných počítačů, které jsou určeny pro práci se speciálními softwary pro geochemické a hydrogeologické modelování. Nová výuková laboratoř od září 2019 slouží pro praktickou výuku.
Pro účely praktické výuky ve studijním programu Geoenvironmentální rizika a sanace byl vybudován hydrogeologický vrt s přístrojovou výbavou, situovaný přímo v areálu Přírodovědecké fakulty MU. Jedná se o unikátní technologický nástroj, který významně rozšiřuje možnosti výuky geoenvironmentálních sanací. Vrt slouží jako základní pomůcka pro výuku hydrogeologie a metodiky měření hydrogeologických parametrů (čerpání, zkoušky, měření hladiny vody apod.). K vrtu je připojeno čerpadlo s výtlačným potrubím a armaturou a dále sestava pro sledování hladin a teploty ve vrtech, která bude sloužit pro vyhodnocení výukových hydrodynamických zkoušek a získání dlouhodobých dat pro vyhodnocení režimu podzemní vody v hydrogeologické struktuře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info