O projektu SIMU+

Předkladatel projektu

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Ředitel projektu SIMU+

Ing. Jitka Blažková

Harmonogram realizace

04/2017 – 09/2022

Celkové náklady projektu

1 164 088 037,42 Kč

Projekt Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ reaguje na situaci na trhu práce, kde je ve vybraných oborech dlouhodobě identifikován nedostatek absolventů s rozvinutými praktickými dovednostmi. V úzké spolupráci s komplementárním projektem MUNI 4.0 řeší potřebu praktické připravenosti absolventů, relevance studijních programů pro trh práce a prosazuje nové výukové trendy.

Do realizace projektu v letech 2017–2022 jsou zapojeny napříč celou univerzitou téměř všechny fakulty.

Stěžejní částí projektu je vybudování Simulačního centra LF MU (SIMU), které je situováno v Univerzitním kampusu Brno. SIMU je v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém probíhá praktická výuka studentů Lékařské fakulty. Tato nová sedmipodlažní budova poskytuje podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků do výuky.

Projekt SIMU+ obsahuje i aktivity zaměřené na inovaci výuky dalších studijních programů MU. Realizací projektu dochází k pořízení nezbytného přístrojového a materiálního vybavení, které výraznou měrou přispívá ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti na MU. Aktivity projektu v neposlední řadě směřují i na podporu osob se specifickými potřebami.

Aktivity projektu

Nové a upravené studijní programy

Lékařská fakulta

Nové studijní programy
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Upravené studijní programy
Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Ekonomicko-správní fakulta

Upravené studijní programy
Veřejní ekonomika a správa

Veřejná správa (Administration Publique)
Podniková ekonomika a management

Fakulta sociálních studií

Upravené studijní programy
Mediální studia a žurnalistika
Politologie

Pedagogická fakulta

Upravené studijní programy
Logopedie

Přírodovědecká fakulta

Nové studijní programy
Geoenviromentální rizika a sanace
Biotechnologie

Filozofická fakulta

Nové studijní programy
Zvukový design a multimediální technologie
Tlumočnictví českého znakového jazyka

Fakulta sportovních studií

Nové studijní programy
Kondiční trenér a osobní trenér

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info