O projektu SIMU+

Předkladatel projektu

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Ředitel projektu SIMU+

Ing. Jitka Blažková

Harmonogram realizace

04/2017 – 09/2022

Celkové náklady projektu

1 164 088 037,42 Kč

Projekt Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ reaguje na situaci na trhu práce, kde je ve vybraných oborech dlouhodobě identifikován nedostatek absolventů s rozvinutými praktickými dovednostmi. V úzké spolupráci s komplementárním projektem MUNI 4.0 řeší potřebu praktické připravenosti absolventů, relevance studijních programů pro trh práce a prosazuje nové výukové trendy.

Projekt bude realizován v letech 2017–2022 napříč celou univerzitou a budou do něj zapojeny téměř všechny fakulty.

Stěžejní částí projektu je vybudování Simulačního centra LF MU (SIMU), které bude situováno v Univerzitním kampusu Brno. SIMU bude v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická výuka studentů Lékařské fakulty. Tato nová sedmipodlažní budova poskytne podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků do výuky.

Projekt SIMU+ obsahuje i aktivity zaměřené na inovaci výuky dalších studijních programů MU. Realizací projektu dojde k pořízení nezbytného přístrojového a materiálního vybavení, které bude výraznou měrou přispívat ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti na MU. Aktivity projektu v neposlední řadě směřují i na podporu osob se specifickými potřebami.

Aktivity projektu

Nové a upravené studijní programy

Lékařská fakulta

Nové studijní programy
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Upravené studijní programy
Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Ekonomicko-správní fakulta

Upravené studijní programy
Veřejní ekonomika a správa

Veřejná správa (Administration Publique)
Podniková ekonomika a management

Fakulta sociálních studií

Upravené studijní programy
Mediální studia a žurnalistika
Politologie

Pedagogická fakulta

Upravené studijní programy
Logopedie

Přírodovědecká fakulta

Nové studijní programy
Geoenviromentální rizika a sanace
Biotechnologie

Filozofická fakulta

Nové studijní programy
Zvukový design a multimediální technologie
Tlumočnictví českého znakového jazyka

Fakulta sportovních studií

Nové studijní programy
Kondiční trenér a osobní trenér

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info