Pedagogická fakulta

Pracoviště Katedry speciální pedagogiky je vybaveno simulačními a diagnostickými nástroji, které jsou nezbytné pro výuku inovovaného studijního programu „Logopedie“.

Tyto pomůcky slouží studentům (budoucím pedagogům) k nácviku praktických dovedností, jejichž zvládnutí je klíčové pro práci s žáky s různým druhem postižení (sluchové, zrakové, tělesné postižení se zaměřením na mozkovou obrnu, poruchy učení a narušené komunikační schopnosti). Ve venkovním prostoru (vnitrobloku) Pedagogické fakulty se instaluje simulační dráha, prostřednictvím které si studenti osvojí užívání tyfloinženýrských prvků pro slabozraké (signální a varovný pás, vodící linie, akustický maják apod.).

Aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info