Projekt SIMU+ na Pedagogické fakultě míří do finále

Spolu se semestrem PODZIM 2019 začala na Pedagogické fakultě výuka v nově akreditovaném studijním programu Logopedie. Právě pro potřeby tohoto studijního programu jsou nakupovány pomůcky z projektu SIMU+. Zakoupené pomůcky slouží studentům (budoucím pedagogům) k nácviku praktických dovedností, jejichž zvládnutí je klíčové pro práci s žáky s různým druhem postižení (sluchové, zrakové, tělesné postižení se zaměřením na mozkovou obrnu, poruchy učení a narušené komunikační schopnosti).

2. 12. 2019

Studenti tak nově mohou pracovat se sluchadly pro sluchově postižené v kombinaci s moderním bezdrátovým mikrofonem pro cílený poslech v hlučném prostředí. K dispozici mají také velké množství alternativních pomůcek pro ovládání počítače. Zakoupen byl tedy AIO PC s ovládáním pomocí pohybu hlavy SmartNAV, software Grid 3 pro ovládání PC pohybem očí a také klávesnice s velkými tlačítky, joysticky, myši a spínače. Všechny tyto pomůcky používají lidé s různým stupněm postižení pro své fungování v digitálním světě a studenti se tak mohou lépe připravit na specifika při ovládání PC těmito pomůckami. Výrazně se tak zlepšuje praktická příprava studentů na jejich povolání.
Nyní se projekt na Pedagogické fakultě posouvá do své finální fáze, tou je nákup zbývajících pomůcek, a především instalace tyfloinženýrských prvků na dvoře fakulty. Tyto prvky pomohou studentům simulovat pohyb zrakově postižených osob po ulicích města. Oproti původnímu plánu dojde k instalaci později, a to z nutnosti koordinace instalace s jinými stavebními aktivitami na fakultě tak, aby vše probíhalo synergicky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info