Změna názvu nového studijního programu – Logopedie

V rámci PdF došlo k formální změně názvu studijního programu, pro který jsou v rámci projektu SIMU+ pořizovány simulační a diagnostické nástroje. Dřívější název „Speciální pedagogika – komunikační techniky“ byl nahrazen názvem novým „Logopedie“.

16. 11. 2018

Změna názvu je v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství (2016, oblast neučitelská pedagogika) a s Rámcovými požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání (MŠMT, 2017). Plánované vybavení není touto změnou dotčeno.

Pro praktickou výuku byly pořízeny výukové pomůcky - např. pomůcky k nácviku ovládání počítače mikropohyby úst a pohyby očí, speciální sady HW k ovládání počítače dle specifických motorických potřeb osob, různé sady speciálního HW a SW sloužícím k nácvikům rozvoje komunikačních schopností, speciální sada pomůcek Montessori, tiskárny Everest, Digitální lupy a další simulační vybavení. V návaznosti na úpravu areálu PdF MU ve dvorním traktu byl nově projednáván harmonogram výstavby simulační dráhy, která se bude sestávat z tyfloinženýrských prvků odstraňujících tvrdé bariéry. Výstavba je plánována na závěr roku 2019.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info