Zasedání Vědecké rady LF MU

Třetí zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU letošního roku proběhlo v prostorách Simulačního centra LF MU.

28. 5. 2024 Renata Jobeková

Bez popisku

Dne 23. 5. 2024 proběhlo v prostorách budovy Simulačního centra LF MU (SIMU) zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU. Děkan Martin Repko při této příležitosti poděkoval přítomnému prof. MUDr. Petru Dobšákovi, CSc., za jeho dlouholetou a vynikající práci na pozici přednosty Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU.

Na zasedání byly projednány návrhy na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Optika a optometrie, dále navazujícího magisterského studijního programu Optometrie a bakalářského studijního programu Nutriční terapie, které prezentovala proděkanka Andrea Pokorná. Projednání byli přítomni garanti studijních programů doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. a Mgr. Ondřej Zvěřina, Ph.D., vedoucí Oddělení pro vědu a kvalitu Mgr. Jana Sedláková a koordinátorka Silvie Koutná, jímž bylo ze strany proděkanky vyjádřeno poděkování za přípravu materiálů pro prodloužení akreditací.  

Dále byla vědeckou radou projednána tři habilitační řízení:

  • návrh na jmenování MUDr. Vojtěcha Peřiny, Ph.D., přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF a FN Brno, docentem v oboru Stomatologie. Návrh přednesla předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Uchazeč členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma „Medikamentózně podmíněná osteonekróza. Onemocnění COVID-19 a zubní lékaři v ČR“.
  • návrh na jmenování MUDr. et MUDr. Jana Štembírka, Ph.D., zástupce přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF OU a FN Ostrava a odborného asistenta Katedry kraniofaciálních oborů LF OU, docentem v oboru Stomatologie. Návrh přednesla předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Uchazeč členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma „Propojení preklinického a klinického výzkumu v orofaciální oblast
  • návrh na jmenování MUDr. Petra Šína, Ph.D., odborného asistenta Kliniky popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN Brno, docentem v oboru Chirurgie. Návrh přednesl předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Uchazeč členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma „Mikrovaskulární rekonstrukce defektů v oblasti hlavy“. 

Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhla jmenovat MUDr. Vojtěcha Peřinu, Ph.D., a MUDr. et MUDr. Jana Štembírka, Ph.D., docentem v oboru Stomatologie a MUDr. Petra Šína, Ph.D., docentem v oboru Chirurgie. Návrhy budou předloženy rektorovi Masarykovy univerzity.

Na závěr zasedání byli členové Vědecké rady LF MU pozváni na komentovanou prohlídku budovy F37 – SIMU.

Příští prezenční zasedání VR LF proběhne dne 26. září 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info