Fakulta sportovních studií

Pro potřeby nového studijního programu Kondiční a osobní trenér se pořídilo přístrojového vybavení a specializovaný software, které je určeno k analýze lidské lokomoce, segmentální i komplexní analýze složení těla, analýze fyzického zatížení, plánování a periodizaci zatížení.

Jedná se o moderní nástroje potřebné k získávání dat o klientech kondičních a osobních trenérů, které zefektivňují proces plánování a řízení pohybových aktivit - sportovního tréninku.

Projekt akcentuje moderní trendy při přípravě odborníků na oblast osobního a kondičního tréninku. Tyto trendy celosvětově směřují k zpřesňování a racionalizaci pohybových a dietetických režimů.

Aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info