Špičkové nahrávací zvukové studio pro studenty nového programu

V novém studiu zahájí Filozofická fakulta MU výuku ve studijním programu Zvukový design a multimediální technologie.

31. 3. 2021

Interdisciplinární profesně zaměřený studijní program, který propojuje studium umění a kultury s technologickou praxí, bude probíhat v dvouletém navazujícím magisterském cyklu v prezenční i kombinované formě. Zvukový design a multimediální technologie https://music.phil.muni.cz/studijni-obory/zd lze začít studovat v podzimním semestru 2021. Přihlášky ke studiu lze podávat do 30. dubna.
Výuka bude zajištěna předními odborníky z praxe, pedagogy Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Studentům bude k dispozici nově vybudované špičkové nahrávací zvukové studio, které odpovídá aktuálním světovým standardům v oblasti AV tvorby. Při návrhu technologií a prostorové akustiky byl kladen důraz na parametry prostoru určeného pro veškeré úkony spojené s produkcí, postprodukcí a reprodukcí zvuku v oblasti multimédií tak, aby umožňovaly prezentaci studentských zvukových, audiovizuálních a multimediálních realizací a projektů.

„Cílem otevíraného programu je příprava absolventů na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu, instalace, animace nebo videohry,“ popisuje garant programu Jozef Cseres.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce bude znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Důraz bude kladen také na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.
Nové studio bude vybaveno zatemňovacím systémem, velkoformátovým plátnem, FULL HD laserovým projektorem, video řetězcem a technikou pro zajištění zvukové i obrazové inspice a prezentace studentských výstupů i klasické výuky a bude přímo propojeno se zvukovou laboratoří, ve které bude instalováno srdce celého komplexu - mixážní konzole AVID ProTools S6 s ProTools HDX a plnou integrací DANTE s podporou až 24-bit/192 kHz v 7.1 surround s širokou škálou AD převodníků a rozsáhlým souborem analogových přístrojů.

Facebook studijního programu Zvukový design a multimediální technologie – propagační spoty: https://www.facebook.com/ZVDAMT

Studijní program Zvukový design a multimediální technologie vznikl v rámci klíčové aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) a klíčové aktivity Investiční podpora pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info