Modernizované prostory a pořízené vybavení pro studijní program Mediální studia a žurnalistika

V době pandemie Covid 19 bylo vše využíváno v rámci distanční, polodistanční výuky. Nyní již v běžné prezenční výuce.

6. 4. 2022

Studenti pracovali v malých skupinách zejména v integrovaném multimediálního newsroomu, modernizovaném rozhlasovém a televizním studiu. V televizním studiu se natáčelo a streamovalo mnoho přednášek na Youtube, rozhlasové studio vysílalo aktuální informace a debaty nejen pro studenty FSS. Zkušenosti získané během pandemie otevřely nové možnosti využívání techniky, které budou z výhodou uplatněny i v budoucnosti.
Po celou dobu distančního provozu bylo vybavení ať již softwarové, tak hardwarové udržováno ve stavu připravenosti, což následně pomohlo při přechodu zpět k běžné prezenční výuce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info