Lékařská fakulta

V rámci Lékařské fakulty je zásadně inovována výuka ve studijních programech Všeobecného a Zubního lékařství. Úpravami je dotčená převážně praktická část výuky, která je rozšířena o komplexní spektrum metod simulační výuky. Důraz je kladen také na rozvoj měkkých dovedností studentů (komunikační dovednosti, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizová komunikace, týmová spolupráce).
Zavedení těchto nových metod výuky klade vysoké nároky na infrastrukturní vybavení (specializované učebny, simulace nemocničního prostředí, simulátory s vysokou mírou věrnosti). Realizací projektu došlo k vybudování Simulačního centra LF MU – SIMU, které splňuje výše uvedené prostorové a materiální požadavky.

Tato moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova simuluje reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, operační sály, JIP, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Díky simulátorům (jednodušším i s vysokou měrou věrnosti) mají studenti možnost vyzkoušet si běžné, složitější i velmi komplikované úkony, které budou muset v budoucí klinické či soukromé praxi ovládat, ale které si při současném modelu výuky nemají šanci osvojit.

Stavba SIMU, které je součástí Univerzitního kampusu Bohunice, byla zahájena v červenci 2018 a dokončena v polovině roku 2020.

Přejít na web Simulačního centra LF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info