Úvod do propedeutiky - víkendový workshop

Ve dnech 23. - 24. 11. 2019 proběhly další celodenní workshopy věnované úvodu do propedeutiky. Původně studentská iniciativa a volnočasová aktivita byla nově zařazena mezi volitelné předměty meziročníkové spolupráce Propedeutika v praxi (ve studijním programu Všeobecné lékařství).

2. 12. 2019

Zájem ze strany studentů byl již tradičně velký, předmět si zapsalo 98 studentek a studentů druhého až šestého ročníku.
V rámci jednoho dne se účastníci seznámili se systematickým způsobem vyšetření čtyř orgánových soustav a nacvičili vybrané praktické dovednosti pomocí trenažerů Simulačního centra Masarykovy univerzity. Namátkou lze zmínit například močovou katetrizaci muže, odběr žilní krve nebo zavedení nasogastrické sondy.

Více článků

Přehled všech článků