Přednáška profesora Thomase Ebnera

Dne 12. listopadu 2019 se v refektáři Mendelova muzea v Brně konala přednáška univerzitního profesora Mag. Dr. Thomase Ebnera z Keplerovy univerzitní kliniky v rakouském Linci.

15. 11. 2019

Profesor Ebner je významným odborníkem v oblasti klinické embryologie a asistované reprodukce. Kromě výzkumu biologie lidských gamet a preimplantačního vývoje se věnuje profesionálnímu vzdělávání embryologů na domovské univerzitě v Grazu a v rámci evrovské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE).
Přednášku profesora Ebnera na téma selhání oplození a způsobu jak mu zabránit se zúčastnilo více jak 70 posluchačů z řad zaměstanců českých a slovenských klinik asistované reprodukce, vědců zabývajících se reprodukční biologií a také studentů a akademiků Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Tako vzdělávací akce se uskutečnila u příležitosti akreditace nového studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog. Konání přednášky i vznik nového studijního programu na půdě Lékařské fakulty bylo umožněno za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu OP VVV Masarykova univerzita 4.0.

Více článků

Přehled všech článků