Položeny základy simulačního pracoviště

Od července 2018, kdy došlo k předání staveniště, pokračuje generální dodavatel stavby ve výstavbě objektu SIMU. V současnosti je zajištěna stavební jáma, dále jsou hotovy hrubé terénní úpravy a založení objektu. Byly zahájeny práce na přípravě základové desky.

12. 12. 2018

Dne 6. 12. 2018 proběhl Statutární kontrolní den. Zástupci vedení univerzity a Lékařské fakulty prošli stavbu a zhodnotili postup prací. Na závěr Statutárního kontrolního dne bylo konstatováno, že práce probíhají dle harmonogramu a na stavbě se nevyskytují žádné komplikace.

Současně s výstavbou objektu probíhá příprava a realizace veřejných zakázek na vybavení objektu SIMU. Z dosud realizovaných nákupů zmíníme např. simulátory základních odborných dovedností, simulátor porodu, interaktivní počítačová simulace – virtuální pacient, mobilní debriefingová AV technika a další. Veškeré pořízené vybavení je postupně implementováno do výuky na LF.

Více článků

Přehled všech článků