Klinické virtuální scénáře v mapování kurikula

Edukační workshop zaměřený na praktické použití pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky v podobě klinických virtuálních scénářů byl součástí každoroční konference MEFANET.

23. 12. 2018

Edukační workshop zaměřený na praktické použití pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky v podobě klinických virtuálních scénářů byl součástí každoroční konference MEFANET, která se odehrála v listopadu 2018 v Plzni. Cílem bylo posluchačům nastínit problematiku role interaktivních algoritmů na portálu Akutne.cz při výuce a komplexnost problému jejich automatizovaného zařazení do osnov souvisejících předmětů. Mapování kurikula je založeno na parametrickém textovém popisu jednotlivých přednášek a cvičení, který umožňuje strojově zařadit danou výukovou jednotku do vybrané kategorie. Stejný proces se pak týká interaktivních algoritmů. V rámci workshopu byl celý proces převeden do sady konkrétních kroků, které je třeba z pohledu uživatele manuálně provést při realizaci takového mapování.

Více článků

Přehled všech článků